อาคารเรียนรวม 3 (C3)

Dublin Core

Title

อาคารเรียนรวม 3 (C3)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคาร -- แผนผัง
อาคารเรียนรวม 3 -- แผนผัง

Description

ผังอาคารเรียนรวม 3 ประกอบด้วยผังบริเวณ, ผังพื้นชั้นที่ 1, ผังพื้นชั้นที่ 2, ผังหลังคา, รูปด้านอาคาร 1 2 3 4, รูปด้านอาคารRev 1 2 3 4, รูปตัดอาคาร A B D, รูปตัดอาคาร C E

Date

[25--]

Type

Text

Format

Application/pdf.
8 หน้า

Call Number

อ มฟล. 8.3/

Location

server หมวด 8 วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University