อาคารเรียนรวม 2 (C2)

Dublin Core

Title

อาคารเรียนรวม 2 (C2)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคาร -- แผนผัง
อาคารเรียนรวม 2 -- แผนผัง

Description

ผังอาคารเรียนรวม 2 ประกอบด้วยผังบริเวณ, ผังพื้นชั้นที่ 1, ผังพื้นชั้นที่ 2, ผังพื้นชั้นที่ 3, ผังพื้นชั้นที่ 4, ผังหลังคา, รูปด้านอาคาร 1 2 3 4, รูปตัด A B

Date

[25--]

Type

Text

Format

Application/pdf.
8 หน้า

Call Number

อ มฟล. 8.3/11

Location

server หมวด 8 วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University