อาคารเรียนรวม 1 (C1)

Dublin Core

Title

อาคารเรียนรวม 1 (C1)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคาร -- แผนผัง
อาคารเรียนรวม 1 -- แผนผัง

Description

ผังอาคารเรียนรวม 1 ประกอบด้วยแปลนชั้น 1 ส่วนที่ 2, แปลนชั้น 1 ส่วนที่ 3, แปลนชั้น 2 ส่วนที่ 2, แปลนชั้น 2 ส่วนที่ 3, แปลนชั้น 3 ส่วนที่ 2, แปลนชั้น 3 ส่วนที่ 3

Date

[25--]

Type

Text

Format

Application/pdf.
6 หน้า

Call Number

อ มฟล. 8.3/10

Location

server หมวด 8 วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University