อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย 7 (S7)

Dublin Core

Title

อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย 7 (S7)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคาร -- แผนผัง
อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย 7 -- แผนผัง

Description

ผังอาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย ประกอบด้วยแปลนพื้นชั้น 1 อาคาร 1, แปลนพื้นชั้น 1 อาคาร 2, แปลนพื้นชั้น 2 อาคาร 1, แปลนพื้นชั้น 2 อาคาร 2, แปลนพื้นชั้น 3 อาคาร 1, แปลนพื้นชั้น 3 อาคาร 2, แปลนพื้นชั้น 4 อาคาร 1, แปลนพื้นชั้น 4 อาคาร 2, แปลนพื้นชั้น 5 และหลังคา

Date

[25--]

Type

Text

Format

Application/pdf.
9 หน้า

Call Number

อ มฟล. 8.3/9

Location

server หมวด 8 วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University