กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 6 (S6)

Dublin Core

Title

กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 6 (S6)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคาร -- แผนผัง
กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 6 -- แผนผัง

Description

ผังกลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 6 ประกอบด้วยแปลนพื้นชั้น 1, แปลนพื้นชั้น 2 และแปลนพื้นชั้น 3

Date

[25--]

Type

Text

Format

Application/pdf.
3 หน้า

Call Number

อ มฟล. 8.3/8

Location

server หมวด 8 วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University