อาคารเรียนรวม (C4)

Dublin Core

Title

อาคารเรียนรวม (C4)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคาร -- แผนผัง
อาคารเรียนรวม -- แผนผัง

Description

ผังอาคารเรียนรวม 4 ประกอบด้วยผังพื้นชั้นที่ 1, ผังพื้นชั้นที่ 2, ผังพื้นชั้นที่ 3, ผังหลังคา, รูปด้านอาคาร 1 3, รูปด้านอาคาร 2 4, รูปตัดอาคาร A B, รูปตัดอาคาร C D

Date

[25--]

Type

Text

Format

Application/pdf.
8 หน้า

Call Number

อ มฟล. 8.3/13

Location

server หมวด 8 วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University