กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3 (S3)

Dublin Core

Title

กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3 (S3)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคาร -- แผนผัง
กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3 -- แผนผัง

Description

ผังกลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3 ประกอบด้วยผังพื้นชั้นล่าง, ผังพื้นชั้น 2, ผังพื้นชั้น 3, ผังพื้นชั้น 4 ผังพื้นชั้น 5 และผังพื้นชั้นดาดฟ้า

Date

[25--]

Type

Text

Format

Application/pdf.
6 หน้า

Call Number

อ มฟล. 8.3/5

Location

server หมวด 8 วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University