กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 4 (S4)

Dublin Core

Title

กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 4 (S4)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคาร -- แผนผัง
กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 4 -- แผนผัง

Description

ผังกลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 4 ประกอบด้วยผังพื้นชั้นใต้ดิน, ผังพื้นชั้น 1 และผังพื้นชั้น 2

Date

[25--]

Type

Text

Format

Application/pdf.
5 หน้า

Call Number

อ มฟล. 8.3/6

Location

server หมวด 8 วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University