กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2 (S2)

Dublin Core

Title

กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2 (S2)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคาร -- แผนผัง
กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2 -- แผนผัง

Description

ผังกลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2 ประกอบด้วยแปลนพื้นชั้น 1, แปลนพื้นชั้น 2, แปลนพื้นชั้น 3, แปลนพื้นชั้น 4 และแปลนชั้นหลังคา

Date

[25--]

Type

Text

Format

Application/pdf.
5 หน้า

Call Number

อ มฟล. 8.3/4

Location

server หมวด 8 วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University