กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 (S1)

Dublin Core

Title

กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 (S1)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคาร -- แผนผัง
กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 -- แผนผัง

Description

ผังกลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 ประกอบด้วยผังพื้นชั้น 1, ผังพื้นชั้น 2, ผังพื้นชั้น 3 และผังพื้นชั้น 4

Date

[25--]

Type

Text

Format

Application/pdf.
4 หน้า

Call Number

อ มฟล. 8.3/3

Location

server หมวด 8 วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University