หลักสูตรพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

หลักสูตรพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- หลักสูตร

Description

วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2563-09-29

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0387

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha