คำสั่งจังหวัดเชียงราย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการใช้และพัฒนาที่ดิน ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

คำสั่งจังหวัดเชียงราย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการใช้และพัฒนาที่ดิน ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

โครงการจัดตั้ง -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Description

เอกสารสำเนา จำนวน 4 หน้า บันทึกข้อความ, คำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 93/2543

Date

2543

Call Number

อ ชร.1.2/16

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เอกสารคำสั่งแต่งตั้งต่างๆ) พ.ศ.2540-2543 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University