พิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2563

Dublin Core

Title

พิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

กิจกรรม -- พนักงาน -- การแพทย์

Description

กำหนดการ -- สารจากผู้บริหาร โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- Core Value (MFU MCH) -- พนักงานดีเด่น ประจำปี 2563

Date

2563-09-24

Type

Text

Format

Application/pdf.
15 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.4.4/62

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2560-25635 กล่อง 4

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University