บันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสมทบในการผลิตแพทย์ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสมทบในการผลิตแพทย์ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาแพทยศาสตร์

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ กับ กระทรวงสาธารณสุข

Date

2563-09-09

Type

Text

Format

application/pdf (3 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha