พิธีเปิดตัวหลักสูตรพุทธศิลปกรรม

Dublin Core

Title

พิธีเปิดตัวหลักสูตรพุทธศิลปกรรม

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- หลักสูตร

Description

ถ่ายทอดสดพิธีเปิดตัวหลักสูตรพุทธศิลปกรรม วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2563-09-29

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0386

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha