พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2558

Dublin Core

Title

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2558
ในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
25 กันยายน 2558 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- พิธี

Description

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายนามผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- รายนามผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

Date

2558-09-25

Type

text

Format

10 หน้า:ภาพประกอบ

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/2

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 17 - 18 พ.ศ. 2558 – 2559 กล่อง 7

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University