รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี

Dublin Core

Title

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
(ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
27 มิถุนายน 2557 - 17 เมษายน 2558