นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

Dublin Core

Title

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

ดำรงตำหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
(ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
27 ธันวาคม 2549 - 30 กันยายน 2550