ปัจฉิมโอวาท รอบที่สอง เนื่องในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

Dublin Core

Title

ปัจฉิมโอวาท รอบที่สอง เนื่องในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- พิธีรับปริญญา

Description

ปัจฉิมโอวาท รอบที่สอง เนื่องในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง และรศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2563-02-25

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0378

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha