กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

Dublin Core

Title

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กิจกรรมนักศึกษา

Description

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดย ส่วนพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2562-08-25

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0371

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha