รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีให้โอวาทแก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554

Dublin Core

Title

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีให้โอวาทแก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- พิธีรับปริญญา

Description

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีให้โอวาทแก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554 ในวันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2556-02-03

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0336

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha