พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2562

Dublin Core

Title

พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- ผู้บริหาร -- นักศึกษา

Description

กำหนดการ -- สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย -- ตุงพระราชทานประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำไหว้ครู -- การไหว้ครู -- พิธีจุดเทียนสัญลักษณ์ -- คำปฎิญาณตนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำถวายสัตย์ปฎิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- คุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำกล่าวให้โอวาท รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี -- นักศึกษาผู้ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

Date

2562-09-12

Type

Text

Format

Application/pdf.
15 หน้า

Call Number

สพ มฟล.4.4/59

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2560-2565 กล่อง 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University