สาธุการอาจารย์ใหญ่ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจาย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา 2561

Dublin Core

Title

สาธุการอาจารย์ใหญ่ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจาย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาแพทยศาสตร์

Subject

พิธีกรรม -- ผู้บริหาร -- นักศึกษา

Description

คำนำ -- กำหนดการ -- สารจากคณบดี -- สารจากรองคณบดี -- สารจากอาจารย์แพทย์ -- สารจากคณาจารย์กายวิภาคศาสตร์ -- รายนามอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 -- คำไว้อาลัยจากนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ -- กายภาพบำบัด -- ประมวลภาพพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2560

Date

2562-05-16

Type

Text

Format

Application/pdf.
41 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.4.4/57

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2560-2565 กล่อง 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University