พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2557

Dublin Core

Title

พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2557

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- พิธี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กิจกรรม

Description

พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2557 ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันอังคาร ที่ 8 กรกฎาคม 2557

Date

2557-07-08

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
ความยาว 00:01:35 นาที

Call Number

D 0280

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha