พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562

Dublin Core

Title

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562
25 กันยายน 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- พิธี

Description

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายนามผู้ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 -- ประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

Date

2562-09-25

Type

text

Format

Application/pdf.
12 หน้า:ภาพประกอบ

Call Number

งานพิเศษ 1.1/2

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 21-23 พ.ศ. 2562 – 2564 กล่อง 9

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University