พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2562

Dublin Core

Title

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- นักศึกษา

Description

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2562 -- ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การบริจาค

Date

2562-09-25

Type

text

Format

Application/pdf.
40 หน้า: ตาราง

Call Number

งานพิเศษ 1.1/3

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 21-23 พ.ศ. 2562 – 2564 กล่อง 9

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University