บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2556 - 2557

Date

2557

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
ความยาว 00:04:01 นาที

Call Number

D 0276

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha