รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอน การแพทย์แผนจีนบัณฑิต แนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนจีน

Dublin Core

Title

รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอน การแพทย์แผนจีนบัณฑิต แนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนจีน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอน การแพทย์แผนจีนบัณฑิต แนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนจีน โดย รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2557-07-17

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
ความยาว 00:02:58 นาที

Call Number

D 0272

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha