การประกวดเรียงความและสุนทรพจน์ภาษาจีนในภาคเหนือ ครั้งที่ 8

Dublin Core

Title

การประกวดเรียงความและสุนทรพจน์ภาษาจีนในภาคเหนือ ครั้งที่ 8

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

Subject

กิจกรรม -- การประกวด

Description

นิทรรศการ -- การประกวด

Contributor

สถาบันขงจื่อ

Date

2556

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล. 4.6/64

Location

โปสเตอร์ ใบปลิวแผ่นเล็กประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2545 - 2558 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University