โปสเตอร์/ใบปลิว

Items in the โปสเตอร์/ใบปลิว Collection (184 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : โปสเตอร์/ใบปลิว / Full Text : / Year :Welcome to Mae Fah Luang University

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 451 views
นักศึกษา,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


นิทรรศการตลาดนัด หลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนทะเบียนและประมวลผล 2558-09-03 364 views
กิจกรรมการบริการวิชาการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
Draw Korea with Your Mind

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2558-02-18 344 views
นิทรรศการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ICCAI 2014 Fresh Produce Novel Process Health Product. Call For Papers

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2557-11-20 337 views
การบริการวิชาการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,การประชุมนานาชาติ


วาทกรรมเสียดินแดน : ปราสาทเขาพระวิหาร และแนวทางการสร้างมรดกทางวัฒนธรรมร่วมอาเซียน

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง 2557-01-28 325 views
การบริการวิชาการ,การบรรยายพิเศษ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

การประกวดเรียงความสุนทรพจน์ ภาษาจีนภาคเหนือ ครั้งที่ 8

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร. สถาบันขงจื่อ 2556-09-03 323 views
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,การประกวด

IT Open Space 2013

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2556-09-13 317 views
วันสถาปนามหาวิทยาลัย,นิทรรศการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

มรดกวัฒนธรรมอุษาคเนย์ วงแหวนอารยธรรมลุ่มน้ำโขงตอนบน

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง 2556-09-16 321 views
การบริการวิชาการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,การเสวนา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมฉลองครบรอบ 38 ปีแห่งการสถาปนาทางการทูตระหว่างไทย - จีน

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร.สถาบันขงจื่อ. สาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2556-08 325 views
การบริการวิชาการ,นิทรรศการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


งานแสดงศิลปะและวัฒนธรรมจีน "เสน่ห์ของภาคใต้ฝูเจี้ยน"

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร. สถาบันขงจื่อ 2556-08-21 338 views
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,ศิลปวัฒนธรรม

Minnan Culture Show, Main Auditorium , C4 , 21 August 2013

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร/ สถาบันขงจื่อ 2556-08-21 364 views
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,ศิลปวัฒนธรรม

New Different Better Mae Fah Luang University Study in Chiangrai Thailand

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2556 440 views
นักศึกษา,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์Output Formats

omeka-json, omeka-xml