การประกวดร้องเพลงจีน วาดพู่กันจีน วันวัฒนธรรมจีน มฟล. 2556

Dublin Core

Title

การประกวดร้องเพลงจีน วาดพู่กันจีน วันวัฒนธรรมจีน มฟล. 2556
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2013

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

Subject

กิจกรรม -- การประกวด

Description

นิทรรศการ -- การประกวด

Contributor

สถาบันขงจื่อ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์

Date

2556-02-04

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล. 4.6/61

Location

โปสเตอร์ ใบปลิวแผ่นเล็กประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2545-2555 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University