การเก็บรักษาคุณภาพของสับปะรด

Dublin Core

Title

การเก็บรักษาคุณภาพของสับปะรด

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

การเก็บรักษาคุณภาพของสับปะรด โดย อาจารย์ ดร.สุทธิวัลย์ สีทา ออกอากาศ ช่วงขยายความ ขยายข่าว : เที่ยงเกษตร ช่อง 7 เวลา 12.25 น. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556

Date

2556-10-31

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
ความยาว 00:02:25 นาที

Call Number

D 0267

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha