งานวันวัฒนธรรมจีน ประจำ ปี 2557

Dublin Core

Title

งานวันวัฒนธรรมจีน ประจำ ปี 2557

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

กิจกรรมมหาวิทยาลัย
กิจกรรมนักศึกษา

Description

บรรยากาศงานวันวัฒนธรรมจีน ประจำ ปี 2557 วันที่ 24 มกราคม 2557

Date

2557-01-24

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
ความยาว 00:03:24 นาที

Call Number

D 0244

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ