มหกรรมประกวดดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

Dublin Core

Title

มหกรรมประกวดดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2547 ณ หอประชุมสมเด็จย่า เวลา 09.00-16.00 น.

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์,ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

การบริการวิชาการ -- ศิลปวัฒนธรรม

Description

วัตถุประสงค์ -- คุณสมบัติผู้เข้าประกวด -- เพลง - -ลักษณะวงที่เข้าประกวด -- การสมัคร -- เงื่อนไขรายละเอียด -- วิธีการประกวด -- กรรมการตัดสิน -- รางวัลแต่ละประเภท -- กำหนดการ

Date

2547-11-20

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.6/7

Location

โปสเตอร์ ใบปลิวแผ่นเล็กประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2545-2558 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University