BROWSE ITEMS (16 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : ศิลปวัฒนธรรม / Collection : / Full Text : / Year :


  ศิลป์ ล้านนา ปูจาแม่ฟ้าหลวง

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเรียนเชิญ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ศิลป์ ล้านนา ปูจาแม่ฟ้าหลวง วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2548 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า...

  การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2548 688 views
  กิจกรรมนักศึกษา,บัตรเชิญ,ศิลปวัฒนธรรม

  งานแสดงคอนเสิร์ตคณะนักร้อง มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2552-07-22 479 views
  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,ศิลปวัฒนธรรม

  Minnan Culture Show, Main Auditorium, C4 , 21 August 2013

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2556-08-21 528 views
  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,ศิลปวัฒนธรรม  โครงการอบรมไวโอลินเชิงปฎิบัติการ โดย VADIM TCHIJIK (วาดิม ทิจิค)

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2549-04-22 430 views
  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,ศิลปวัฒนธรรม,การแสดง  เชิญชมการแสดงดนตรี จากนักศึกษาคณะศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2554-01-23 421 views
  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,ศิลปวัฒนธรรม

  เชิญร่วมงานกิจกรรมวัฒนธรรมจีน มฟล.ประจำปี 2554

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2554-01-28 396 views
  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,ศิลปวัฒนธรรม

  เชิญร่วมฉลองตรุษจีน สัมผัสวัฒนธรรมจีน วันวัฒนธรรมจีน มฟล. 2555

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2555-01-20 435 views
  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,ศิลปวัฒนธรรม

  มหกรรมประกวดดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์,ศูนย์บริการวิชาการ 2547-11-20 369 views
  ศิลปวัฒนธรรม,การประกวด,ใบปลิว

  กิจกรรมพิเศษก่อนถึงคริสต์มาส

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2548-11-10 304 views
  กิจกรรม,ศิลปวัฒนธรรม,ใบปลิว

  ขอเชิญร่วมงาน วันวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2553

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2553-02-06 317 views
  กิจกรรมการบริการวิชาการ,ศิลปวัฒนธรรม,ใบปลิว

  เชิญชมการแสดงดนตรี จากนักศึกษาคณะศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2554-01-23 339 views
  ศิลปวัฒนธรรม,ใบปลิว

  ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชัน

  การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2550-12-08-10 39 views
  บัตรเชิญ,ศิลปวัฒนธรรม,การแสดง

  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2