รายการ Love & Care สัมภาษณ์ นพ.ไพศิษฐ์ ตระกูลก้องสมุท

Dublin Core

Title

รายการ Love & Care สัมภาษณ์ นพ.ไพศิษฐ์ ตระกูลก้องสมุท

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

รายการ Love & Care คุณพัชรมณี ธนพัฒน์เจริญ (หนุ่ย) พิธีกร สัมภาษณ์ นพ.ไพศิษฐ์ ตระกูลก้องสมุท แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ตอนดูอย่างไร ผู้ชายวัยทอง เผยแพร่ทาง MFU Channel เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556

Date

2556-06-10

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
ความยาว 00:02:56 นาที

Call Number

D 0203

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha