ปาฐกถา สัมมาชีพประจำปี 2554 โดยคุณไกรสร จันศิริ

Dublin Core

Title

ปาฐกถา สัมมาชีพประจำปี 2554 โดยคุณไกรสร จันศิริ

Subject

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

การปาฐกถา สัมมาชีพประจำปี 2554 โดยคุณไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) จัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพ ( มสช.) วันที่ 18 มกราคม 2555

Date

2555-01-18

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0185

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha