การบรรยายพิเศษ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า

Dublin Core

Title

การบรรยายพิเศษ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ผู้มาเยือน

Description

การบรรยายพิเศษ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 19 มิถุนายน 2554 ณ ห้องเชียงแสน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2554-06-19

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0178

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha