พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Dublin Core

Title

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

Description

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2552 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2553 ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2553-03-18

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0162

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha