พิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2549

Dublin Core

Title

พิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2549

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

Description

พิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2549 วันที่ 17 สิงหาคม 2549 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2549-08-17

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0140

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha