การบรรยายพิเศษ เรียนรู้ภาษาอังกฤษยุคใหม่สไตล์ครูเคท และวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ประสบผลสำเร็จ

Dublin Core

Title

การบรรยายพิเศษ เรียนรู้ภาษาอังกฤษยุคใหม่สไตล์ครูเคท และวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ประสบผลสำเร็จ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

Description

การบรรยายพิเศษ เรียนรู้ภาษาอังกฤษยุคใหม่สไตล์ครูเคท และ วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ประสบผลสำเร็จ โดย ครูเคท เนตรปรียา ชุมไชโย วันที่ 5 กันยายน 2546 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2546-09-05

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0122

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha