Student Handbook 2015 Mae Fah Luang University

Dublin Core

Title

Student Handbook 2015 Mae Fah Luang University

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

Mae Fah Luang University -- Student Handbook

Description

สารอธิการบดี -- ความเป็นมา -- หลักการ -- วัตถุประสงค์-- ปณิธาน -- การก่อสร้างและแนวคิดในการออกแบบ -- สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย -- พระพุทธรูป -- แถบครุยวิทยะฐานะ -- สี ธง ดอกไม้ประจำ -- ชุดนักศึกษา -- ชุดพื้นเมือง -- นาฎศิลป์ประจำมหาวิทยาลัย -- โครงสร้างการบริหารงาน -- ผู้บริหาร -- การพัฒนานักศึกษา -- โครงสร้างส่วนพัฒนนานักศึกษา -- ภารกิจและหน้าที่ส่วนพัฒนานักศึกษา -- กิจกรรมนักศึกษา -- วินัยนักศึกษา -- กีฬาและสุขภาพ -- ทุนการศึกษา -- ประกันอุบัติเหตุ -- หอพักนักศึกษา -- การใช้สิทธิรักษาพยาบาล -- สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา -- ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

Date

2015

Type

Text

Format

97 หน้า: ภาพประกอบ, ตาราง

Call Number

สพ มฟล.2.1/33

Location

ชั้นหนังสือ 2.1 คู่มือนักศึกษา

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University