วีดิทัศน์ครบรอบ 11 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

วีดิทัศน์ครบรอบ 11 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

วีดิทัศน์ครบรอบ 11 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 25 กันยายน 2552

Date

2552-09-25

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
ความยาว 00:14:53 นาที

Call Number

D 0087

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha