โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การปฎิรูปการเงินและการบริหารโครงการของสถาบันอุดมศึกษา

Dublin Core

Title

โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การปฎิรูปการเงินและการบริหารโครงการของสถาบันอุดมศึกษา

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

Description

โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การปฎิรูปการเงินและการบริหารโครงการของสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี

Date

2551-02-01

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
ความยาว 00:41:08 นาที

Call Number

D 0064

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha