วีดิทัศน์แนะนำวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 8 ปี วันที่ 25 กันยายน 2549

Dublin Core

Title

วีดิทัศน์แนะนำวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 8 ปี วันที่ 25 กันยายน 2549
การแนะนำหลักสูตรของแต่ละสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2549

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

-วีดิทัศน์แนะนำ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 8 ปี วันที่ 25 กันยายน 2549
- การแนะนำหลักสูตรของแต่ละสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2549 ณ อาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1

Date

2549

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
ความยาว 00:43:55 นาที

Call Number

D 0043

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha