10 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามรอยสมเด็จย่า ปลูกป่า สร้างคน

Dublin Core

Title

10 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามรอยสมเด็จย่า ปลูกป่า สร้างคน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

10 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามรอยสมเด็จย่า ปลูกป่า สร้างคน จำนวน 8 ตอน

Date

2551

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
ความยาว 00:35:13 นาที

Call Number

D 0034

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha