วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 16 ปีแห่งการดำเนินงาน พัฒนาคน พัฒนาชาติ

Dublin Core

Title

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 16 ปีแห่งการดำเนินงาน พัฒนาคน พัฒนาชาติ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย "16 ปีแห่งการดำเนินงาน พัฒนาคน พัฒนาชาติ" วันที่ 25 กันยายน 2557

Date

2557-09-25

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
ความยาว 00:14:34 นาที

Call Number

D 0031

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha