แผนที่แสดงแนวเขตที่ตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริเวณดอยแง่ม ตำบลท่าสุดและแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย

Dublin Core

Title

แผนที่แสดงแนวเขตที่ตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริเวณดอยแง่ม ตำบลท่าสุดและแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย

Creator

สำนักงานปลัด ทบวงมหาวิทยาลัย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- แนวเขต-- แผนที่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- แนวเขต -- แผนผัง

Description

มาตราส่วน 1:5000 และ 1:10,000
จัดทำโดยบริษัทสถาปนิก 110 จำกัดและคณะ

Date

[25--]

Type

Image/map

Format

3 แผ่น

Call Number

ผ มฟล.1/7

Location

แผนผัง แบบแปลน พิมพ์เขียว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตู้แผนที่ชั้น 2

Rights

Mae Fah Luang University