แผนผัง แบบแปลนพิมพ์เขียว แสดงแผนที่ตั้งโครงการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง GA 01, GA 02

Dublin Core

Title

แผนผัง แบบแปลนพิมพ์เขียว แสดงแผนที่ตั้งโครงการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง GA 01, GA 02

Creator

สำนักงานปลัด ทบวงมหาวิทยาลัย

Subject

แผนที่ -- แผนผัง -- แผนผังโฉนดที่ดิน

Description

มาตราส่วน 1: 50000, 1:20000 มาตราส่วน 1:3000
จัดทำโดยบริษัทสถาปนิก 110 จำกัดและคณะ

Date

[25--]

Type

Image/map

Format

2 แผ่น

Call Number

ผ มฟล.1/6

Location

แผนผัง แบบแปลน พิมพ์เขียว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตู้แผนที่ชั้น 2

Rights

Mae Fah Luang University