แผนผังแสดงความลาดชัน โดยละเอียด เส้นละ 1 เมตร บริเวณที่ตั้งโครงการจัดสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

แผนผังแสดงความลาดชัน โดยละเอียด เส้นละ 1 เมตร บริเวณที่ตั้งโครงการจัดสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

สำนักงานปลัด ทบวงมหาวิทยาลัย

Subject

แผนที่ -- แผนผัง

Description

แผนผังแสดงความลาดชัน โดยละเอียด เส้นละ 1 เมตร หมายเลขแผ่น A มาตราส่วน 1:5000 บริเวณที่ตั้งโครงการจัดสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Contributor

บริษัทสถาปนิก 110 จำกัดและคณะ

Date

2540

Type

Image/map

Format

1 แผ่น

Call Number

ผ มฟล.1/5

Location

แผนผัง แบบแปลน พิมพ์เขียว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตู้แผนที่ชั้น 2

Coverage

2540-2541